Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-04-20

Kontaktuppgifter till BHVQ:s styrgrupp

Här finner du kontaktuppgifter till registerhållare och ordförande samt förteckning över medlemmar i styrgruppen.

Anna Fäldt
Registerhållare
Barnhälsovården
Islandsgatan 2
75185 Uppsala
E-post till registerhållaren

Jennie Hedman
Ordförande styrgruppen
E-post till ordförande styrgruppen

Styrgrupp

Anna Fäldt, Registerhållare, Med. Dr., Specialistlogoped
Barnhälsovården Uppsala.

Jennie Hedman, Ordförande för styrgruppen, verksamhetsutvecklare
Barnhälsovården Jämtland Härjedalen.

Anna Levin, Barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Gotland

Ann-Sofie Cavefors, Barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Västra Götaland.

Anton Holmgren, Med. Dr., barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Halland.

Frida Karlsson Videhult, Dietist, Med dr,
Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård, Västerbotten.

Helena Edin, psykolog
Barnhälsovården i Region Uppsala.

Jennie Nimborg, verksamhetsutvecklare
Barnhälsovården Sörmland.

Karin Berg, psykolog
Barnhälsovården Västra Götaland.

Karolina Lindström, Med. Dr., barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Stockholm.

Lars Gelander, Med. Dr., barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Västra Götaland.

Leif Ekholm, Barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Örebro.

Marie Golsäter, Fil. Dr., verksamhetsutvecklare
Barnhälsovården Jönköping.

Sven-Arne Silfverdal, Docent, barnhälsovårdsöverläkare
Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård, Västerbotten.

 

 

Adjungerade

Anders Hjern, Barnläkare, barnepidemiolog
CHESS, Stockholms universitet.

Kerstin Petersson, Med. Dr., barnmorska
Registerhållare Mödrahälsovårdsregistret.

Mattias Wennergren, verksamhetsutvecklare
Barnhälsovården Västra Götaland.