Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-15

Kontaktuppgifter till BHVQ:s styrgrupp

Här finner du kontaktuppgifter till registerhållare och ordförande samt förteckning över medlemmar i styrgruppen.

Anna Fäldt
Registerhållare
Barnhälsovården
Islandsgatan 2
75185 Uppsala
E-post till registerhållaren

Jennie Hedman
Ordförande styrgruppen
E-post till ordförande styrgruppen

Styrgrupp

Anna Fäldt, Registerhållare, Med. Dr., Specialistlogoped
Barnhälsovården Uppsala.

Jennie Hedman, Ordförande för styrgruppen, vårdutvecklare
Barnhälsovården Jämtland Härjedalen.

Jennie Nimborg, vårdutvecklare
Barnhälsovården Sörmland.

Leif Ekholm, Barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Örebro.

Ann-Sofie Cavefors, Barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Västra Götaland.

Karolina Lindström, Med. Dr., barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Stockholm.

Anton Holmgren, Med. Dr., barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Halland.

Emma Almstedt, psykolog
Barnhälsovården Halland.

Helena Edin, psykolog
Barnhälsovården i Region Uppsala.

Marie Golsäter, Fil. Dr., vårdutvecklare
Barnhälsovården Jönköping.

Sven-Arne Silfverdal, Docent, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Västerbotten.

 

Adjungerade

Anders Hjern, Barnläkare, barnepidemiolog
CHESS, Stockholms universitet.

Kerstin Petersson, Med. Dr., barnmorska
Registerhållare Mödrahälsovårdsregistret.

Susann Swärd, Människorätts- och barnrättsstrateg
Region Kronoberg.