BHVQ

Kontaktuppgifter till register och styrgrupp

Kontakt - Liten pojke

Anna Fäldt
Registerhållare
Barnhälsovården
Islandsgatan 2
75185 Uppsala
E-post till registerhållaren

Jennie Hedman
Ordförande styrgruppen
E-post till ordförande styrgruppen

Styrgrupp

Anna Fäldt, Registerhållare, Med. Dr., Specialistlogoped
Barnhälsovården Uppsala.

Jennie Hedman, Ordförande för styrgruppen, vårdutvecklare
Barnhälsovården Jämtland Härjedalen.

Jennie Nimborg, Sekreterare i styrgruppen, vårdutvecklare
Barnhälsovården Sörmland.

Leif Ekholm, Barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Örebro.

Ann-Sofie Cavefors, Barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Västra Götaland.

Karolina Lindström, Med. Dr., barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Stockholm.

Anton Holmgren, Med. Dr., barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Halland.

Emma Almstedt, psykolog
Barnhälsovården Halland.

Helena Edin, psykolog

Barnhälsovården i Region Uppsala.

Marie Golsäter, Fil. Dr., vårdutvecklare
Barnhälsovården Jönköping.

Sven-Arne Silfverdal, Docent, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården Västerbotten.

 

Adjungerade

Marianne Bergström, Nationellt ansvarig för insamling av data avseende vaccinationer
(Smittskyddsinstitutet), amning och rökning (Socialstyrelsen).

Anders Hjern, Barnläkare, barnepidemiolog
CHESS, Stockholms universitet.

Marina Lundqvist, Distriktssköterska
Registerhållare Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser (EMQ).

Kerstin Petersson, Med. Dr., barnmorska
Registerhållare Mödrahälsovårdsregistret.

Susann Swärd, Människorätts- och barnrättsstrateg
Region Kronoberg.