Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten

Välkommen till Svenska Barnhälsovårdsregistret!

Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, är ett nationellt kvalitetsregister vars mål är jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige.

Antal barn i registret

Data i BHVQ:s statistikportal uppdateras varje vecka. 1:a april 2024 fanns nästan 380 000 barn i registret från 698 enheter i 12 regioner i BHVQ.

Täckningsgrad

I BHVQ finns data för 100% av målgruppen födda 2023 i regionerna Dalarna, Gotland, Kronoberg, samt Sörmland. För regionerna Västernorrland, Gävleborg, Västra Götaland, Skåne, Västmanland, Halland, Stockholm och Jönköping, finns data för 97, 89, 82, 80, 73, 71, 61 respektive 3 %. (Region Jönköpings Län bytte journalsystem 1 februari 2023 och ingen data har kunnat överföras till BHVQ efter bytet. Arbete pågår för att överföring till BHVQ ska fungera igen.) Totalt är nu täckningsgraden för barn födda 2023 uppe i 56 % av Sveriges barn.