Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten

Välkommen till Svenska Barnhälsovårdsregistret!

Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, är ett nationellt kvalitetsregister vars mål är jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige.

Antal barn i registret

Data i BHVQ:s utdataportal uppdateras varje vecka. I september 2021 fanns 69 954 barn i registret.

Täckningsgrad

I BHVQ finns data för 96% av barnen födda 2020 i regionerna Dalarna, Jönköping län och Sörmland.

Svarsfrekvens

För registrets tre viktigaste variabler varierar svarsfrekvensen mellan 100% och 94%