Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-07-01

Vården i siffror

Vården i siffror är regionernas gemensamma webbplats för löpande nationell publicering av data kring hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Den är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete och ger ett faktaunderlag för dialog och analys för de som arbetar med hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering.
Här finns indikatorer och mått om allt från specifika behandlingsinsatser till väntetider och hur patienterna upplever vården. Även uppgifter om kostnader och produktivitet redovisas, liksom mer beskrivande data om vårdutnyttjande och hur sjukvården bedrivs.

BHVQ överför en variabel till Vården i siffror: Överviktiga barn vid 5 års ålder

Genom denna länk når du Vården i siffror