Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-05-30

Vilka regioner rapporterar till BHVQ?

Regionernas process i anslutningen till BHVQ. Andelen barn, 0-5 år i aktuell region baserat på data från Statistiska centralbyrån.

 

Region Process andel barn av svenska barn
Dalarna Grön markeringAnslöt september 2017 3%
Jönköping län Grön markeringAnslöt mars 2019 4%
Södermanlands län Grön markeringAnslöt oktober 2020 3%
Gävleborg Grön markeringAnslöt december 2021 3%
Gotland Grön markeringAnslöt september 2022 0%
Kronobergs län Grön markeringAnslöt oktober 2022 2%
Västernorrland Grön markeringAnslöt oktober 2022 2%
Stockholms län Grön markeringAnslöt 30 enheter november 2022, anslöt 1 enhet juni 2023, anslöt SLSO mars 2024.  25%
Halland Grön markeringAnslöt oktober 2023 3%
Västmanland Grön markeringAnslöt oktober 2023 - data visualiserad december 3%
Skåne Grön markeringAnslöt februari 2024 14%
Västra Götaland Grön markeringAnslöt mars 2024 17%
Örebro län Blå markeringPågående anslutningsprojekt - meddelat slutdatum 3%
Kalmars län Blå markeringPågående anslutningsprojekt 2%
Östergötland Blå markeringPågående anslutningsprojekt 4%
Jämtlands län Gul markeringPlanerar anslutningsprojekt 1%
Uppsala län Gul markeringProjektstart planerat till november/december 2024 4%
Västerbottens län Gul markeringPlanerar anslutningsprojekt - byte av journalsystem pågår 3%
Blekinge Blå markeringPausat anslutningsprojekt - byte av journalsystem pågår 1%
Norrbottens län Grå markeringAvvaktar anslutningsprojekt - byte av journalsystem pågår 2%
Värmlands län Grå markeringAvvaktar anslutningsprojekt 2%