Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-14

Vad är syftet med BHVQ?

BHVQ:s syfte är att insamla uppgifter som ska användas till att förbättra hälso- och sjukvårdens arbete med vården, främja hälsa och förebygga ohälsa.

På nationell, regional och lokal nivå kan hälso- och sjukvården följa och se förändringar av barnens hälsa över tid, jämföra olika arbetssätt och behandlingsmetoder.

Det är av stor vikt att så många som möjligt lämnar sitt bidrag till kvalitetsregistren vilket ökar tillförlitligheten på resultat och utvärdering.