Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-05-11
|
Författare: Mattias Wennergren

BHVQ har fortsatt status som nationellt kvalitetsregister

Nationellt programområde (NPO) för Barn och ungdomars hälsa har betonat vikten av att fortsatt följa och säkerställa kvaliteten inom barnhälsovården genom BHVQ

BHVQ har fortsatt status som ett nationellt kvalitetsregister. Däremot sker inte längre finansiering genom medel via överenskommelsen mellan staten och SKR för Nationella kvalitetsregister. Med anledning av att verksamheterna inom barnhälsovården efterfrågar uppföljning via BHVQ så har beslut tagits att registret tillfälligt finansieras av sydöstra sjukvårdsregionen via Registercentrum Sydost.

Frågan om BHVQ:s framtida finansiering kommer att hanteras av den nya nationella samverkansgruppen Data och analys bestående av Hälso- och sjukvårdsdirektörer från samtliga sjukvårdsregioner.
Denna samverkansgrupp ansvarar bland annat för Strategi för gemensam vårddatahantering samt för samtliga Nationella kvalitetsregister. Nationell samverkansgrupp Data och analys är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning. I maj 2022 efterfrågade och erhöll samverkansgruppen Data och analys budgetäskande för BHVQ.


Nationellt programområde (NPO) för Barn och ungdomars hälsa har betonat vikten av att fortsatt följa och säkerställa kvaliteten inom barnhälsovården genom BHVQ. Innan årsskiftet 2023–2024 beräknas minst hälften av regionerna vara anslutna och vilket motsvarar nästan 70% av landets barn.

 

Läs brevet i sin helhet här