Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-12-21
|
Författare: Anna Fäldt

Finansiering säkerställd 2024 och 2025

BHVQ:s finansiering är säkerställd för 2024 och 2025 genom ett samarbete mellan Regionstyrelsen i Sydöstra sjukvårdsregionen och de tretton regioner som sänder eller inom kort kommer att sända data till BHVQ.

Efter att samtliga 13 regioner som tillfrågats om finansiering av BHVQ sagt ja har Regionstyrelsen i sydöstra sjukvårdsregionen beslutat att fortsatt stötta BHVQ under 2024 och 2025. 

Under denna tid kommer det utredas om BHVQ ska omvandlas till ett regiongemensamt it-system, enligt så kallat 2:4-PDL-modellen. 

Registerhållaren Anna Fäldt berättar: Det är en stor lättnad att ha finansieringen säkrad i hela två år. Nu kan vi fokuserat arbeta med de regioner som ännu inte har data i BHVQ. Flera regioner kommer att ingå i ett gemensamt anslutningsprojekt i och med att de går över till ett och samma journalsystem.