Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-03-26

Mindre fetma hos 3- och 4-åringar efter pandemin - ny artikel baserad på BHVQ-data

En artikel har nyligen publicerats i den prestigefulla tidskriften Jama Pediatrics. Studien visar att förekomsten av övervikt och fetma i gruppen 3- och 4-åringar i Sverige har minskat efter pandemin. Uppgången under pandemin ser ut att ha varit tillfällig.

Artikeln är baserad på data från tre av de regioner som finns med i BHVQ. Registerhållaren Anna Fäldt berättar: Det är positivt att data från registret används för forskning och artikeln visar på den potential som registrets data har. 

Det går att läsa artikeln i sin helhet på följande länk:

Childhood Overweight and Obesity During and After the COVID-19 Pandemic