Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-12-08

Nya styrgruppsmedlemmar

BHVQ:s styrgrupp välkomnar nya styrgruppsmedlemmar

Under tisdagens styrgruppsmöte invaldes barnhälsovårdsöverläkare Anna Levin, dietist Frida Karlsson Videhult, barnhälsovårdsöverläkare Lars Gelander,  samt verksamhetsutvecklare Mattias Wennergren till BHVQ:s styrgrupp. Mattias kommer att vara adjungerad styrgruppsmedlem under vårterminen. 

I och med de nya styrgruppsmedlemmarna har BHVQ säkrat geografisk spridning framöver. Registerhållaren Anna Fäldt berättar "extra roligt är det att vi kan välkomna en dietist till styrgruppen. Vi har under de senaste året utökat styrgruppen för att säkerställa att alla kvalitetsaspekter i barnhälsovården beaktas".