Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-07-31
|
Författare: Anna Fäldt

Vilka är mina rättigheter?

Medverkan i BHVQ är frivillig och förändrar inte den vård som du och ditt barn får på BVC. Om du inte vill att ditt barns uppgifter registreras meddela sjuksköterskan på din BVC. 

Du kan när som helst ångra ditt beslut och få ditt barns uppgifter raderade från registret. När barnet blir tretton år kan barnet själv begära att data blir raderade från registret. 

Du har rätt att få veta om uppgifter om dig finns i kvalitetsregistret och i så fall få en kopia av dem kostnadsfritt, ett så kallat registerutdrag. 

Vill du begära att data ska raderas eller begära ett registerutdrag gör du det via 1177.se. Läs mer om hur du begär radering av insamlade data eller begära registerutdrag.

Ditt barns uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. I sammanställningar som görs går det inte att identifiera uppgifter om ditt barn som enskild person. För forskningsstudier behövs alltid ett godkännande  av etikprövningsmyndigheten.