Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-11-14

Vilka data samlas in?

Det som registreras är barnets personnummer, barnhälsovårdsbesök, undersökningar som görs på BVC, barnets utveckling och hälsotillstånd och uppgifter om amning, vaccinationer och rökning i hemmet. Vi samlar data från barnets första till sista besök på BVC.

 

I BHVQ:s registerbeskrivning finns alla variabler beskrivna. Registerbeskrivningen finns tillgänglig under Registerbeskrivning och informationsspecifikation

Uppgifter i registret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. I sammanställningar som görs går det inte att identifiera uppgifter om enskilda personer. Uppgifterna i registret får endast användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik och för forskning. Uppgifter får, efter sekretessprövning, lämnas ut för något av dessa tre ändamål. Personer som centralt ansvarar för registret kan och får ta del av samtliga barns uppgifter.