Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-12-22

Årsrapporter

Årsrapporterna redovisar bland annat anslutning, täcknings- och rapporteringsgrad, datakvalitet och utveckling av relevanta kvalitetsindikatorer. Rapporten beskriver även trender och förändringar i barnens tillgång till barnhälsovårdens insatser och effekten av de interventioner som ges inom barnhälsovården genom mått på barnens hälsa.