Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-10-24
|
Författare: Anna Fäldt

Rutiner vid begäran av radering av rapporterade uppgifter och registerutdrag

Ett barns vårdnadshavare kan när som helst ångra sig. De kan också begära att all data om barnets ska raderas. Vårdnadshavaren kan också begära registerutdrag och rättelse av felaktiga uppgifter. Nedanstående rutiner ska följas i de fall en sådan begäran riktas till barnhälsovården.

Vårdnadshavare önskar att data inte längre sänds till BHVQ

Ändra i journalen enligt lokala rutiner. Då kommer data inte längre överföras till BHVQ.

Radering av rapporterade uppgifter

Vårdnadshavare och barn över 13 år kan begära att data raderas via 1177. Hänvisa till Begära att data raderas och registerutdrag.

Dokumentera begäran om radering i barnets barnhälsovårdsjournal. Följ därvid lokala instruktioner. 

Begäran om registerutdrag

Vårdnadshavare och barn över 13 år kan begära registerutdrag via 1177. Hänvisa till Begära att data raderas och registerutdrag.

Rättelse av information

Om vårdnadshavare meddelar att information är felaktig i datauttag som som sänts efter att barnet eller vårdnadshavaren begärt registerutdrag via 1177 kontrolleras om BHVQ:s data stämmer överens med källdata, det vill säga barnets journalanteckning.  Detta sker genom att registerhållaren tar kontakt med vårdgivaren, tillika lokalt personuppgiftsansvarig, för det vårdbesök där data uppges vara felaktig. Om källdata är felaktig, enligt vårdnadshavaren,  uppmanas vårdnadshavaren att kontakta vårdgivaren för att få data i journalanteckningen korrigerad. När källdata är korrigerad korrigeras data i BHVQ vilket kontrolleras manuellt av registerhållaren.

Om vårdnadshavaren inte har E-legitimation

Om vårdnadshavaren inte har E-legitimation används följande formulär: 

Begäran om att radera insamlad data  Eller Begäran om registerutdrag.

Fyll i blanketten och be vårdnadshavaren att underteckna på angiven plats. Kontrollera att personen som begär registerutdrag är vårdnadshavare för barnet. Om denna uppgift inte kan hämtas från journalsystemet, kan den inhämtas från Skatteverkets folkbokföring. 

Säkerställ att det är vårdnadshavarens folkbokföringsadress som anges. Det är endast till folkbokföringsadressen som uppgifter kan skickas. 

Dokumentera begäran om radering av insamlad data eller registerutdrag i barnets barnhälsovårdsjournal. Följ därvid lokala instruktioner. 

Blanketten skickas till regionens centrala barnhälsovårdsenhet alternativt till den person som är ansvarig för att vidarebefordra informationen till registerhållaren för Svenska barnhälsovårdsregistret. Adressen till registret finns under Kontakt

Information om genomförd radering  eller registerutdrag skickas av registerhållaren till angiven adress efter att begäran har behandlats av registret.